เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดที่ ๑ และงานงวดสุดท้าย งานก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำภายในชุมชนสามดวงสามัคคี ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๘๑/๗ ถึงบ้านเลขที่ ๒๘๑/๔๒ ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย หจก.แอ๊ดมิน คอนสตรัคชั่น  เป็นผู้รับจ้าง