เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง

ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ครับ