นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ถนนสายวัฒนธรรม ท่ามะโอ ลำปาง

แลงวันศุกร์นี้ ขอเจินทุกท่านเตียวแอ่วตี้ "ถนนสายวัฒนธรรม" ซึ่งก่อจะมีก๋านจัดกิจกรรมตางศิลปวัฒนธรรม จากเยาวชน และกาดหมั้วคัวแลง ก๋านจำหน่ายสินค้า อาหาร ของตี้ระลึกหื้อทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกชมกั๋นมากมายเลยจ้าว

ถนนสายวัฒนธรรม ท่ามะโอ ลำปาง