เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำรวจพื้นที่เตรียมเปิดถนนคนเดิน

นายพีระยศ  วิรัตน์เกษ รองปลัดเทศบาลนครลำปาง ในฐานะประธานคณะทำงานฺนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเพื่อสร้างสังคมสีเขียวเทศบาลนครลำปาง ภายใต้แผนปฏิบัติการ LA21 ลงพื้นที่ชุมชนปงสนุก เพื่อหาแนวทางร่วมกับคณะกรรมการชุมชนปงสนุก ในการสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำถนนคนเดิน "กาดฮิมต้า" เชื่อมโยงจาก "กาดกองต้า" ในบรรยากาศของ "กาดนั่งก่อม" สไตล์วิลเทจที่นี่ เร็ว ๆ นี้

สำรวจพื้นที่เตรียมเปิดถนนคนเดิน