นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์บรรทุกน้ำ เบอร์ ๑๑ ทะเบียน ลป บท ๔๖๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง