เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เสนองบ 250 ล้านบาท สร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมทีมงาน ได้เดินทางเข้าพบนายสนิท วงษ์พรหม อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการขนส่งทางบก 250 ล้านบาท ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมตรีนครลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลำปาง โดยเทศบาลนครลำปาง เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการขนส่งทางบก 250 ล้านบาท ก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ซึ่งเทศบาลนครลำปางได้ผลักดันโครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปางแห่งใหม่ ซึ่งมีเหตุผลและความจำเป็น คือ 1.ระบบการขนส่งไม่เชื่อมต่อกัน ไม่มีการจัดให้เป็นระบบ สร้างความแออัดด้านการจราจรในเขตเมือง 2.ปัญหาด้านผังเมืองเป็นผังเมืองเก่า ไม่สามารถขยายพื้นที่รองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนรถยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี 3.สถานีขนส่งผู้โดยสารในปัจจุบัน มีความแออัด รถวิ่งระหว่างจังหวัดไม่สามารถเข้าไปจอดในสถานีขนส่งได้ การสร้างสถานีขนส่งฯแห่งที่ 2 นี้ จึงเป็นการกระจายความแออัดในการเข้าสถานีขนส่งของรถโดยสารและรถยนต์ส่วนบุคคล สร้างความเป็นระเบียบในการคมนาคมขนส่งในจังหวัดลำปาง ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรภายในตัวเมืองซึ่งมีเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี

ในเบื้องต้นเทศบาลนครลำปาง ได้ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำรวจข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมด้านขนส่งและจราจรภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครลำปาง ได้ข้อสรุปว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2 ควรอยู่ห่างจากจุดเดิมไม่เกิน 3 กิโลเมตร และอยู่ติดกับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์

เสนองบ 250 ล้านบาท สร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 2