เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 แจ้งเบี่ยงการจราจร ทางหลวงหมายเลข 1 สายตาก - พะเยา (เถิน – ลำปาง)

แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ได้ดำเนินการบูรณะโครงข่ายสายหลักระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 1 สายตาก – พะเยา ตอน 3 (เถิน – ลำปาง) ระหว่าง กม.630+000 – กม.689+000 ระยะทางยาว 46.710 กิโลเมตร ซึ่งจะมีการปิดและเบี่ยงการจราจร เพื่อทำการบูรณะด้วยวิธี Pavement Recycling และ Concrete Pavement โดยทำการเบี่ยงการจราจรจากรถวิ่งทางเดียว เป็นรถวิ่งสวนทาง ในฝั่งขวาทาง (ฝั่งขาล่อง) ระหว่างบริเวณ กม.645+500 ถึง กม.650+900 ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ ในระหว่างการดำเนินการอาจทำให้การจราจรติดขัด ไม่สะดวกแก่การใช้รถใช้ถนน จึงขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายวิรัชต์ บุญหลัง นายช่างโครงการฯ โทร. 0-94874-1414