เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง จัดโครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพชุมชนนาก่วมเหนือ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานเปิด กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพชุมชนนาก่วมเหนือ โดยร่วมกับชุมชนฯ วิเคราะห์และวางแผนยุทธศาสตร์ ร่างระเบียบข้อบังคับ โดยมุ่งหวังให้ชุมชนนาก่วมเหนือเป็นชุมชนที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ในวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ วัดนาก่วมเหนือ ชุมชนนาก่วมเหนือ จ.ลำปาง

เทศบาลนครลำปาง จัดโครงการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพชุมชนนาก่วมเหนือ