นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง ๖ โรงเรียน จำนวน ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง