นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมกิจกรรม “ผู้บริหารลำปางพบสื่อมวลชน”

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมกิจกรรม “ผู้บริหารลำปางพบสื่อมวลชน” โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสรุปผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2559 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดลำปาง ร่วมงานในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 ณ JJ Park ลำปาง

นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมกิจกรรม “ผู้บริหารลำปางพบสื่อมวลชน”