นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครลำปาง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสาวนิภา วงศ์สาม ประธานชมรม อสม.เทศบาลนครลำปาง ณ วัดศรีบุญโยง ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง ในคืนวันที่ 16 กันยายน 2559 นี้

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม