นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำถนนพระแก้ว ซอยข้างโรงเรียนเทศบาล ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๙๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)