เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟฯ

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานใน “MOU พิธีลงนามความร่วมมือการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางรถไฟสายวัฒนธรรม ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559” ระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามนโยบายของรัฐบาลที่จัดให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม โดยมุ่งหวังให้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัวในระยะเวลา 5 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 ณ สถานีรถไฟนครลำปาง

พิธีลงนามส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถไฟฯ