เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. จะมีการตรวจรับงานก่อสร้าง งานงวดสุดท้าย งานก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนสุขสวัสดิ์ ๔ (ฝั่งบ้านเลขที่ ๘๑) ตั้งแต่บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ ๔ ซอย ๑๑ ถึงถนนลำปาง- แม่ทะ ณ สถานที่ก่อสร้าง  โดย หจก.พลอยกฤษฎา คอนสตรัคชั่น  เป็นผู้รับจ้าง