นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีนครลำปาง

น.ส.สุภาณี แก้วมณี ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง เข้ามอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

นายสมโภชน์ ฟูใจ โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูสมโภชน์ เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ ห้องพักรับรอง เทศบาลนครลำปาง

 

 

มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีนครลำปาง