นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนกำแพงเมือง ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒ ถึงบ้านเลขที่ ๙๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)