เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนสังกัดเทศบาลฯ คว้าเหรียญรางวัล กีฬาร.ร.ส่วนภูมิภาค

ในวันที่ 11 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) และโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกีฬากรีฑา ในการแข่งขัน “กีฬานักเรียน นักศึกษา ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ประจำปี 2559” โดยโรงเรียนเทศบาล 3 สามารถคว้ารางวัล เหรียญทอง วิ่ง 8x50 เมตร เหรียญทอง วิ่ง 80ม. เหรียญทองวิ่ง 60ม. และเหรียญทองแดง วิ่ง 4x100 ม. โรงเรียนเทศบาล 4 คว้า เหรียญเงิน วิ่ง 4x100 ม. เหรียญเงิน วิ่ง 4x400 เมตร เหรียญทองแดง วิ่ง 8x50 ม. และเหรียญทองแดง วิ่ง 200 ม.

นักเรียนสังกัดเทศบาลฯ คว้าเหรียญรางวัล กีฬาร.ร.ส่วนภูมิภาค