นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กาดกองต้าจะเริ่มเปิดให้บริการ

เนื่องจากได้กำหนดเปิดทำการค้าขายกาดกองต้าให้ผู้ค้าสามารถค้าขายตามปกติตั้งแต่วันที่ 16 -17 พฤษภาคม นี้ โดยจะเปิดทำการขายในเวลา 17.00 - 20.30 น. ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกาดกองต้าและเทศบาลนครลำปางได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covd-19 ในการเปิดให้บริการกาดกองต้าเพื่อเป็นการดูแลความปลอดภัยของประชาชน อาทิ การฉีดล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งก่อนและหลังเสร็จกิจกรรมทันที่ทุกครั้ง การขีดสีตีเส้นเพื่อกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างชัดเจน ตั้งจุดคัดกรองผู้มาใช้บริการทุกประตูทางเข้า-ออก มีบริการแอลกอฮอล์ล้างมือและอ่างล้างมือ กำหนดให้ผู้ค้าและผู้ที่มาใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน รวมทั้งขอความร่วมมือเจ้าของร้านค้าที่ให้บริการห้องน้ำและทำความสะอาดห้องน้ำทุก 2 ชั่วโมง สำหรับร้านค้าที่จำหน่ายอาหาร ได้ขอความร่วมมือผู้ค้าให้จัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลภายในร้านอย่างเคร่งครัด โดยเน้นให้ซื้อกลับไปทานที่บ้านหรือที่อื่น หากร้านค้าใดมีที่นั่งทานให้เว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ ระหว่างเก้าอี้ และระหว่างทางเดินไม่น้อยกว่า 1 เมตร ไม่จัดให้นั่งตรงข้ามกัน หรือมีฉากกั้นเพื่อความปลอดภัย ส่วนร้านค้าจำหน่ายประเภทอื่นๆ อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ขอความร่วมมือผู้ค้าให้เว้นระยะห่าง และกำหนดจำนวนบุคคลเข้าภายในร้าน อาทิ ร้านค้าขนาดเล็ก ให้เข้าครั้งละ 2-3 คน ร้านค้าขนาดใหญ่ เข้าครั้งละไม่เกิน 10 คน เป็นต้น รวมทั้งงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีการชุมนุม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารกาดกองต้าและเทศบาลนครลำปางจะมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ทุกสัปดาห์ จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

กำหนดทางเข้า-ออก จุดคัดกรอง จำนวน 5 จุด ใช้สำหรับประชาชนเดินเข้า-ออก
1.บริเวณหัวตลาดเชิงสะพานรัษฎา(กองต้าเหนือ)
2.บริเวณท้ายตลาดทางร้านข้าวต้มบาทเดียว(กองต้าใต้)
3.บริเวณซอยหน้าสำนักงานไปรษณีย์ลำปาง
4.บริเวณซอยหลิ่งจันหมัน
5.บริเวณสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี