นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง

เทศบาลนครลำปาง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครอบวงศ์สาม ที่ได้สูญเสีย คุณอ้วน นิภา วงศ์สาม ประธานชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง และประธานชุมชนสามดวงสามัคคี เทศบาลนครลำปาง บุคคลซึ่งเป็นที่รัก บุคคลซึ่งมีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อสังคมส่วนร่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยมีกำหนดการตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดศรีบุญโยง ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป