นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดเดียว  งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียของตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัษฎา)  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล้านนาโมเดิร์นโฮม เป็นผู้รับจ้าง