นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 1  งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนพระแก้ว ตั้งแต่บ้านเลขที่ 51 ถึงบ้านเลขที่ 57  ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งโพธิ์ สลิตา เป็นผู้รับจ้าง