นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดลำปาง และท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดลำปาง และท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดบริการแก่ประชาชนในระยะแรก ได้แก่ ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง และตลาด ในเขตเทศบาลนครลำปาง เพื่อตรวจสอบและให้คำแนะนำการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid-19) ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ที่ได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา