นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางเดินรถสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)

อัพเดทตารางเดินรถสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) ให้บริการเดินรถ ดังนี้

- รถ บ.ไทยพัฒนกิจ (กรีนบัส) ลำปาง - แม่สอด
- รถ บ.ไทยพัฒนกิจ (กรีนบัส) ลำปาง - แพร่
- รถ บ.ไทยพัฒนกิจ (กรีนบัส) ลำปาง - ลำพูน(ดอยติ) - เชียงใหม่
- รถ บ.พรพิริยะทัวร์ ลำปาง - กรุงเทพฯ
- รถ บ.ขนส่ง 999 จำกัด ลำปาง - กรุงเทพ
- สหกรณ์เดินรถ รถตู้ ลำปาง - แพร่
- รถลี้ (สาย 103) ลำปาง - ลี้
- รถเถิน (สาย 1201) ลำปาง - เถิน
- รถสบปราบ (สาย 1204) ลำปาง - สบปราบ
- รถแม่พริก (สาย 2387) ลำปาง - แม่พริก
- รถเกาะคา - เสริมงาม (สาย 2462) ลำปาง - เกาะคา - เสริมงาม

สำหรับบริษัทรถอื่น ๆ ยังไม่มีกำหนดเปิดให้บริการ สอบถามเพิ่มเติม สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) โทร. 054 218 219