นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดสุดท้าย  งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าต้นเกี๋ยง ตั้งแต่ข้างบ้านเลขที่ 8/5 ถึงถนนช่างแต้ม ซอย 1 บ้านเลขที่ 17/2 ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรลำปางก่อสร้าง เป็นผู้รับจ้าง