นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดเดียว  งานจ้างปรับปรุงห้องเรียนอาคารชัยนาทนเรนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนงค์การค้า เป็นผู้รับจ้าง