เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมลงนามสัตยาบัน จังหวัดลำปางใสสะอาดฯ ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดลำปางใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” และกิจกรรมเนื่องใน วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จ.ลำปาง เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนภายในจังหวัดลำปาง ตระหนักถึงผลเสียหายและพิษภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยได้รับเกียรติจากนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดการจัดงาน วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ และรับฟังการปาถกฐาพิเศษ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และร่วมแสดงพลังจุดไฟไล่โกงพร้อมกันทั่วประเทศ

ร่วมลงนามสัตยาบัน จังหวัดลำปางใสสะอาดฯ ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น