นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนช่างแต้ม ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๓๖ ถึงบ้านเลขที่ ๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)