นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลนครลำปาง รับมอบแอลกอฮอลล์ จากองค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย

ช่วงบ่ายวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง รับมอบแอลกอฮอลล์ จำนวน 10 กล่อง (90 แกลลอน) จากผู้แทนองค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) โดยเทศบาลนครลำปางจะนำไปส่งมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป.