นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) เริ่มเปิดบริการเดินรถ

บรรยากาศ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) หลังจากเริ่มเปิดบริการเดินรถ มีประชาชนทยอยมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยทางเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ได้ทำแนวก้ันและกำหนดทางเข้า-ออก พร้อมจุดคัดกรอง เตรียมรองรับประชาชนที่จะมาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือให้สะอาด และผ่านจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิและบันทึกประวัติไว้ทุกครั้งที่มาใช้บริการ