นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

กาดกองต้าพร้อมเปิดแล้ว ใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์

กำหนดทางเข้า-ออก 5 จุด พร้อมบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ดังนี้
1. หัวตลาดบริเวณเชิงสะพานรัษฎา (กองต้าเหนือ)
2. ท้ายตลาดบริเวณซอยหน้าร้านข้าวต้มบาทเดียว (กองต้าใต้)
3. บริเวณซอยหน้าสำนักงานไปรษณีย์ลำปาง
4. บริเวณซอยหลิ่งจันหมัน
5. บริเวณสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี