นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นัดตรวจรับงานก่อสร้าง

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. จะมีการตรวจรับงานงวดที่ 2 งานจ้างปรับปรุงอาคารภายในพื้นที่ตลาดเทศบาล 4 (หน้าบิ๊กซี) ณ สถานที่ก่อสร้าง โดย บริษัท โชคเพิ่มทรัพย์ การช่าง จำกัด เป็นผู้รับจ้าง