นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศถนนสายวัฒนธรรม จ.ลำปาง กลับมาเปิดวันแรก

ช่วงเย็นวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ถนนสายวัฒนธรรม จ.ลำปาง เปิดทำการวันแรก หลังจากจังหวัดลำปางประกาศผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมกลุ่มที่ 1 (สีขาว) ประเภทตลาดสด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ให้เปิดทำการได้ ภายใต้มาตรการป้องกันดูแลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยให้ผู้ค้าขาย ผู้ซื้อสินค้า ตลอดจนผู้ที่อยู่ในบริเวณตลาดทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หรือ Face shield ตลอดเวลาที่ดำเนินการซื้อขาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือสบู่ ก่อนและหลังการใช้บริการ ระหว่างรอคิวและรอชำระเงิน ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร พบว่ามีประชาชนออกมาเดินจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก ทุกคนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายสวาท จำปาอูป หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เข้าประจำจุดคัดกรองเพื่อคอยดูแลและอำนวยความสะดวก โดยคณะกรรมการบริหารถนนสายวัฒนธรรม จ.ลำปาง ได้จัดให้มีจุดคัดกรอง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่ผู้ที่จะเข้ามาภายในตลาดบริเวณ 3 จุด ได้แก่ บริเวณหน้าวัดประตูต้นผึ้ง บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง และบริเวณด้านข้างเวที