นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศถนนคนเดิน “กาดกองต้า” กลับมาเปิดวันแรก ภายใต้มาตรการป้องกันดูแลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 ถนนคนเดินกาดกองต้า เปิดทำการวันแรก หลังจากจังหวัดลำปางประกาศผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมกลุ่มที่ 1 (สีขาว) ประเภทตลาดสด ตลาดน้ำ ตลาดชุมชน ให้เปิดทำการได้ ภายใต้มาตรการป้องกันดูแลการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยให้ผู้ค้าขาย ผู้ซื้อสินค้า ตลอดจนผู้ที่อยู่ในบริเวณตลาดทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หรือ Face shield ตลอดเวลาที่ดำเนินการซื้อขาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือสบู่ ก่อนและหลังการใช้บริการ ระหว่างรอคิวและรอชำระเงิน ควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร พบว่ามีประชาชนออกมาเดินจับจ่ายใช้สอยกันอย่างคึกคัก ทุกคนให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการเป็นอย่างดี

โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังแก่ผู้ที่ค้าขาย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้ปฏิบัติตามาตรการอย่างเข้มงวด ทั้งนี้ ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ นายสวาท จำปาอูป หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง เข้าประจำจุดคัดกรองเพื่อคอยดูแลและอำนวยความสะดวก โดยคณะกรรมการบริหารถนนคนเดินกาดกองต้า ได้จัดให้มีจุดคัดกรอง เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แก่ผู้ที่จะเข้ามาภายในตลาดบริเวณ 5 จุด ได้แก่ หัวตลาดบริเวณเชิงสะพานรัษฎา (กองต้าเหนือ) ท้ายตลาดบริเวณซอยหน้าร้านข้าวต้มบาทเดียว (กองต้าใต้) บริเวณซอยหน้าสำนักงานไปรษณีย์ลำปาง บริเวณซอยหลิ่งจันหมัน และบริเวณสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี