นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบสถานที่โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนฯ แห่งใหม่ ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน (เทศบาล 7)

บ่ายของวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่โครงการก่อสร้างศูนย์เยาวชนฯ แห่งใหม่ ภายในสวนสาธารณะเวียงละกอน (เทศบาล 7) เพื่อทดแทนศูนย์เยาวชนฯ แห่งเดิม บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา ที่เริ่มมีสภาพเสื่อมโทรมจากการใช้งานมาเป็นเวลานาน