นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด19

วันที่ 22 พ.ค. 2563  สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง สนับสนุน “พะโล้หมู+ไข่” จำนวน 300 กล่อง เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้โครงการ “จังหวัดลำปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19”