นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบและให้คำแนะนำการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่สถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดบริการได้ในระยะที่ 2

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มอบหมายให้ ฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง ร่วมกับ พาณิชย์จังหวัดลำปาง และท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่สถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนให้เปิดบริการแก่ประชาชนในระยะที่ 2 โดยให้การแนะนำการลงทะเบียนใช้แอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ให้กับร้านค้าปลีก/ค้าส่ง ตามมาตรการผ่อนปรน ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 และประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรับรู้ให้แก่พี่น้องประชาชน และพ่อค้า แม่ค้าให้ดูแลสุขภาพ และป้องกันตนเอง ซึ่งผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี และได้จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางสาธารณสุขกำหนดระยะแรก เมื่อวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา