เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ถนนสายวัฒนธรรม ท่ามะโอ ลำปาง

ยามแลงวันศุกร์ตี้ "ถนนสายวัฒนธรรม" มีก๋านจัดกาดหมั้วคัวแลง ก๋านจำหน่ายสินค้า อาหาร ของที่ระลึกพื้นเมือง และก๋านแสดงศิลปวัฒนธรรมในบรรยากาศแบบพื้นบ้าน

ถนนสายวัฒนธรรม ท่ามะโอ ลำปาง