นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิถีใหม่ในกาดกองต้าและถนนสายวัฒนธรรม

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เปิดเผยถึงภาพรวมการเปิดทำการค้าขายภายในกาดกองต้าและถนนสายวัฒนธรรม เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่า “โดยตั้งแต่เวลา 17.00 - 20.30 น. มีประชาชนหมุนเวียนมาจับจ่ายซื้อสินค้าประมาณ 2,000 คน ร้านค้าต่าง ๆ เปิดทำการค้าขายประมาณ 70 % ของจำนวนร้านค้าทั้งหมด เนื่องจากเจ้าของหรือผู้ประกอบการร้านค้าบางรายยังอยู่ต่างพื้นที่ คาดว่าในสัปดาห์ที่ 2 จะมีผู้ค้าและประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากขึ้น ในภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรวจสอบจุดคัดกรองไม่พบผู้มีไข้สูงหรือมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ผู้ค้าและประชาชนให้ความร่วมมือ สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหรือ Face Shield กันทุกคน และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยเป็นอย่างดี แต่ที่น่าเป็นห่วงคือมีประชาชนบางส่วนยังคุ้นเคยกับการซื้ออาหารเพื่อถือเดินรับประทานภายในตลาด และส่วนใหญ่จะมาด้วยกันเป็นกลุ่ม 2-3 คนขึ้นไป จึงทำให้ไม่มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ตามมาตรการป้องกันโรคได้ดีเท่าที่ควร”

เทศบาลนครลำปาง จึงขอความร่วมมือผู้ค้าและผู้ที่มาใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหรือ Face Shield ตลอดเวลา และวางแผนการซื้อสินค้าให้ดี ที่สำคัญต้อง SOCIAL DISTANCING หรือเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความปลอดภัยของทุกคน ทั้งนี้คณะกรรมการ​ศูนย์​อำนวย​การ​ป้องกันการแพร่ระบาด​ของไวรัส​โควิด-19ฯ​ เทศบาลนคร​ล​ำ​ปาง​ จะมีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ทุกสัปดาห์ โดยจะพิจารณาถึงความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก และนำข้อมูลต่าง ๆ รายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำปาง ต่อไป