นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคณะทำงานควบคุมโรคเทศบาลนครลำปาง (ศปก.ทน.ลป)

เทศบาลนครลำปาง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคณะทำงานควบคุมโรคเทศบาลนครลำปาง (ศปก.ทน.ลป) เพื่อลงพื้นที่เน้นให้คำแนะนำ ตรวจสอบและตรวจซ้ำร้านค้าปลีก-ส่ง(ขนาดย่อม) จำนวน 280 แห่ง และตลาดจำนวน 13 แห่ง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่สาธารณสุขกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เทศบาลนครลำปาง โดย ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง มีความรู้สึกเป็นห่วงเกรงว่าช่วงหลังจากที่มีมาตรการผ่อนปรนออกมา อาจทำให้ประชาชนชะล่าใจและลดระดับความเข้มข้นของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและการระมัดระวังตัวเอง อาทิ ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยขณะออกจากบ้านหรืออยู่ในที่สาธารณะ ไม่รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing) จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคณะทำงานควบคุมโรคเทศบาลนครลำปาง (ศปก.ทน.ลป) ขึ้น เพื่อให้คำแนะนำ ตรวจสอบและตรวจซ้ำสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางสาธารณสุขกำหนด และขอความร่วมมือผู้ประกอบการเป็นหูเป็นตาช่วยให้คำแนะนำ ดูแลผู้ใช้บริการให้ปฏิบัติตามมาตรการ สำหรับร้านค้าที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากก็จะแนะนำให้ลงทะเบียนใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ด้วย

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า “หลายประเทศที่ประกาศผ่อนปรนมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดแล้ว ทำให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดรอบใหม่ตามมา ดังนั้นในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงานของเจ้าหน้าที่ ก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ทั้งในด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ ด้านประชาชนต้องช่วยกันอย่างจริงจังคงรักษาระดับความเข้มข้นมาตรการป้องกันโรคไว้ไปอีกระยะ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดรอบใหม่” ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา