เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2559

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2559 จัดโดยหอการค้าจังหวัดลำปาง ในวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ ข่วงนครเทศบาลนครลำปาง โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน พร้อมด้วยห้วหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายกเทศบาลนครลำปาง นายกเทศบาลเขลางค์นคร องค์กรเอกชน และประชาชนชาวลำปาง เป็นจำนวนมากร่วมงาน โดยนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้นำผู้เข้าร่วมงานร่วมประกาศเจตนารมณ์ ทุจริต และนำแสดงสัญาลักษณ์ ต่อต้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมกับปล่อยตัวนักปั่นจักยานร่วมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ในการปั่นรณรงค์รอบเมืองลำปาง

งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2559