นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนบ้านดง ซอย ๓ ข้างบ้้านเลขที่ ๒๒ ถึงถนนบ้านดง ซอย ๕ ข้างบ้านเลขที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)