เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง

เนื่องด้วยขณะนี้ได้ถึงกำหนดระยะเวลา การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 94 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้เสียภาษี ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.94) ปีภาษี 2559 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกสาขา (ในวันเวลาราชการ) หรือยื่นแบบผ่าน Internet ด้วยตนเองที่ www.rd.go.thภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559