นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนบ้านดงพัฒนา ซอย ๔/๑๐ ตั้งแต่ถนนบ้านดงพัฒนา ซอย ๔ ถึงบ้านเลขที่ ๑๙๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)