นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร

ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปางและคณะได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ในการศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บภาษีของเทศบาลนครลำปาง ซึ่งได้รับรางวัลการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บภาษีที่เป็นเลิศในช่วงเดือนกันยายน พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ได้รับมอบของที่ระลึกจาก นายดอเลาะ ยูโซ๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาครและคณะ ในวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา เทศบาลนครลำปาง