เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง แจ้งว่า โรคติดเชื้อไวรัสซิกานั้น มียุงลายเป็นพาหะนำโรค มีระยะฟักตัวเฉลี่ย 4 – 7 วัน อาการของโรคที่พบบ่อยคือมีไข้ ผื่นขึ้นตามตัว ตาแดง ปวดข้อ ข้อบวม ปวดหลัง และอาจมีอาการ อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ ต่อมน้ำเหลืองโต และอุจจาระร่วง ปัจจุบันได้มีกระแสข่าวการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ตนจึงอยากขอให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดลำปางและในเขตเทศบาลนครลำปาง ร่วมด้วยช่วยกันป้องกันตนเองและคนรอบข้างให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว ด้วยวิธีง่าย ๆ คือการกำจัดแหล่งน้ำขังภายในที่พักอาศัยไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ทำความสะอาดที่พักอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในที่ๆ อากาศถ่ายเทได้สะดวกและมีแสงสว่าง นอนกางมุ้งและใส่เสื้อผ้าให้มิดชิด

ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ แจ้งอีกว่า ในโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรคนั้น มีหลายโรคที่มีอาการคล้ายคลึงกัน โดยโรคไข้เลือดออก มักจะพบอาการมีไข้สูง และปวดกล้ามเนื้อรุนแรง อาจมีอาการรุนแรงแทรกซ้อนเมื่อไข้เริ่มลดซึ่งอาจมีสัญญาณเตือน เช่น เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย มีอาการมีไข้สูง และอาการปวดข้อรุนแรงที่มือ, เท้า, หัวเข่า และหลัง จนอาจไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามปกติได้ และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ยังไม่มีลักษณะที่ชัดเจน แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีผื่นที่ผิวหนัง และบางส่วนมีเยื่อบุตาอักเสบ ซึ่งหากพบว่ามีอาการดังกล่าวควรรีบพบแพทย์โดยทันที