เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ จังหวัดยะลา

ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปางและคณะ ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ จังหวัดยะลา ในการศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเทศบาลนครลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก คุณเดชเถียรชัย มธุกันตา รักษาการหัวหน้าฝ่ายจัดการสภาพแวดล้อมด้านวัสดุใช้แล้ว ส่วนการโยธา สำนักการช่าง เป็นวิทยากรบรรยายภายในงาน ในโอกาสนี้ได้รับมอบของที่ระลึกจาก คุณบดินทร์ แมเราะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปาง