นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารเรียนมัธยม ชั้น ๑ โรงเรียนเทศบาล ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)