นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบุญโยง ซอยข้างวัดศรีบุญโยง ถึงถนนปงสนุก ข้างบ้านเลขที่ ๒๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)