เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและ กลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง

ในวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. นางชนูสี อินดาวงศ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครลำปาง และ นายสุนทร จวงพลงาม ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมคณะ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559” ซึ่งจัดขึ้นโดยงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ฝ่ายพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ณ ศูนย์สาธิตการตลาดเทศบาลนครลำปาง (หน้าโรงเรียนเทศบาล4)