เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน " A Happy Home For All "

ศูนย์รวมข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกเทศมนตรีนครลำปางเปิดงานวันครู ณ โรงเรียนเทศบาล 4

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน วันครูแห่งชาติ ณ โรงเรียนเทศบาล 4 ( บ้านเชียงราย ) โดยภายในงาน ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ ได้เป็นตัวแทนอ่านสารวันครู ของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้รับเกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น พร้อมให้วิสัยทัศน์ในการปรับปรุงระบบการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ทั้ง 6 แห่ง และได้รับมอบของที่ระลึกจาก นางสาวณพัภรชญาธ์ สุวรรณเนตร ผู้อำนวยการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 ( บ้านเชียงราย )